En kärleksfull växtplats

Möjligheternas Hus är en mötesplats. Här möts man över generationer och nationaliteter. Vi lär av varandra och i mötet med den andre händer något med oss själva – vi växer och får en känsla av sammanhang. Vi försöker hitta möjligheter för den som har det tufft att göra något för att hjälpa andra, för när det tror vi är ett bra sätt att växa och stärkas i sin självkänsla. 

Känner du att du behöver förändring i ditt liv? Befinner du dig på en plats där du inte vill vara? Vi kan erbjuda samtalsstöd och jobbcoachning, praktisk hjälp och visst bistånd. 

Varmt välkommen till Möjligheternas Hus Hässleholm!

Verksamhet

Möjligheternas hus Hässleholm vill verka för att ge utsatta människor förutsättningar att förbättra sin livssituation.
Föreningen har som syfte att hjälpa och stärka dig som behöver hjälp att bli mer självständig och självförsörjande, att hjälpa dig till en ökad självkänsla och tro på din förmåga att åstadkomma förändring i ditt liv.

Möjligheternas hus Hässleholm vill skapa en omsorgsfull växtplats för människor som tycker att livet blivit fyllt
av hinder och behöver nya vägar. Vår målsättning är att arbeta utifrån varje individs egna förmåga, stärka och utveckla den, så att du så
småningom klarar av en sysselsättning eller får en tryggare tillvaro. Vi vill hjälpa dig att hitta sammanhang och en förbättrad livssituation. Vi
vill hjälpa dig att bryta isolering och utanförskap och vi vill skapa mötesplatser för delaktighet i samhället.

Samtalsstöd

Vi tror att ett samtal med en inlyssnande medmänniska kan göra stor skillnad. Vi är inga terapeuter eller behandlare, men tror att vi kan vara ett stöd och till viss hjälp ändå - särskilt för dig som upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du behöver. Kanske vi kan hjälpa dig göra din röst hörd? Kanske vi kan ge råd för hur du ska kunna stärka din självbild och självkänsla? Det är viktig bit för att bli en helare människa. När man inte mår bra psykiskt är det viktigt att ha trygga vuxna som man kan prata i förtroende med. Vi vill vara någon som lyssnar.

Jobbcoachning

Vi vill hjälpa dig som står långt ifrån arbetsmarknaden att hitta en sysselsättning; arbetsträning eller annan arbetsmarknadsåtgärd, arbete eller utbildning. Vi kan erbjuda studiebesök på arbetsplatser, kartläggning av dina kunskaper och mål och hjälpa till att hitta arbetsplats som passar dig. Vi kan också erbjuda uppföljande besök när du fått ett arbete.

Bistånd

Med hjälp av våra samarbetspartners och sponsorer hoppas vi kunna erbjuda visst bistånd. Det kan exempelvis vara möbler eller kläder från Pingstkyrkans Second hand eller en matkasse. Vi kan ta emot mindre mängder kläder och husgeråd för att ha något att dela ut när vi möter individer med behov. Många gånger är det ensamstående mammor som behöver blöjor, barnkläder, skor mm.

Praktisk hjälp

Då vi har ett holistiskt synsätt när vi jobbar, kan det innebära att vi kan behöva röja undan vissa hinder som står i vägen. Det kan vara stöd vid kontakt med myndigheter eller sjukvård. Det kan innebära att vi hjälper dig att komma i kontakt med ekonomisk rådgivning i kommunen eller hjälpa dig lägga upp en budget för din ekonomi. Vi vill vara flexibla i att försöka hitta sätt att hjälpa dig att bli så självständig som möjligt.

Hjälp & stöd

Vi erkänner villigt: Vi är inga terapeuter – men vi tror att vi kan hjälpa till med vissa saker genom att visa medmänsklighet och värme, genom att hjälpa till med kontakter man inte orkar ta eller genom att vi med hjälp av vårt kontaktnät kan koppla ihop individer med arbetsplatser osv.  Vi möter många som slussas hit och dit, utan att få den hjälp de behöver och vi har sett hur mycket det kan göra att få möta någon som lyssnar.

Målgrupper:

Vi tror att vi kan göra något för att hjälpa dem som ramlar mellan stolarna – eller kanske inte ens tar sig upp på en stol. 

Ungdomar/unga vuxna med psykisk ohälsa

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autismspektrumdiagnos, ADHD, Asbergers, ADD: du får kanske visst stöd, men känner att det inte räcker. Eller så får du inget stöd alls. Behöver du hjälp med att skapa strukturer för att få vardagen att fungera? Isolerar du dig och saknar en mötesplats där du kan träffa andra på villkor som funkar för dig?

Invandrare

Det kan vara svårt när man kommer till ett nytt land eller ny kultur.
Tycker du det är svårt att fylla i arbetsförmedlingens papper? Tycker du det är svårt att söka jobb? Har du pratat med någon om din flykt och hur den påverkat dig?

Långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna

När man varit borta från arbetsmarknaden en längre period känns det ofta svårt att komma tillbaka. Kanske orkar du inte med din gamla arbetsplats och behöver hitta något annat? Kanske vet du inte alls vad du vill göra? Kanske kämpar du med tankar om att du är värdelös?

Sponsorer och samarbetspartners:

Stäng meny